Tento týden shrnujeme pracovní verzi BIP pro přeposílání balíčků a nabízíme přehled o obavách ohledně těžaři extrahovatelné hodnoty v návrhu bitcoinových kovenantů. Též nechybí naše pravidelné rubriky s výběrem nejlepších otázek a odpovědí z Bitcoin Stack Exchange, souhrnem vydání nových verzí a významných změn v populárních bitcoinových infrastrukturních projektech.

Novinky

 • Debata o těžaři extrahovatelné hodnotě: Vývojář /dev/fd0 poslal do emailové skupiny Bitcoin-Dev souhrn devátého IRC meetingu o OP_CHECKTEMPLATEVERIFY (CTV). Mimo jiná témata diskutovaná během sezení uvedl Jeremy Rubin i několik obav, které lidé vyjadřují v souvislosti s rekurzivními kovenanty1 (které CTV neumožňuje). Jedním z těchto znepokojení bylo vytváření těžaři extrahovatelné hodnoty („Miner Extractable Value”, MEV), která by výrazně převyšovala částky dostupné provozováním jednoduchého algoritmu výběru transakcí tak, jak jej nabízí Bitcoin Core.

  MEV se stal hrozbou především v Ethereu a souvisejících systémech, které používají veřejné protokoly obchodování viditelné v blockchainu. Ty umožňují těžařům dopouštět se front runningu. Představme si například následující dvě nepotvrzené transakce, které jsou dostupné k začlenění v následujícím bloku:

  • Alice prodává Bobovi za 1 ETH aktivum x
  • Bob prodává x Carol za 2 ETH (Bob vydělává 1 ETH)


  Jsou-li tyto dvě výměny provedeny veřejným obchodovacím protokolem, může těžař Boba z transakce zcela odříznout:

  • Alice prodává těžařovi Mallorymu za 1 ETH aktivum x
  • Těžař Mallory prodává x Carol za 2 ETH (Mallory vydělává 1 ETH; Bob nevydělává nic)


  Toto představuje samozřejmě problém pro Boba, vytváří to však také několik problémů pro celou síť. Prvním problémem je, že těžaři musí příležitosti k MEV aktivně vyhledávat. To je triviální v našem jednoduchém příkladu, ale složitější příležitosti mohou být nalezeny pouze použitím početně náročných algoritmů. Výše hodnoty, která může být nalezena určitým množstvím výpočtu, je nezávislá na těžařově hashrate. Dva těžaři se tak mohou spojit a na polovinu snížit náklady potřebné k obdržení MEV; to povede ke vzniku ekonomiky směřující k centralizaci a síti náchylné na cenzuru transakcí.

  Zpráva od BitMex Research tvrdí, že jedna centralizovaná služba, která zprostředkovává obchod s tímto typem MEV transakcí, byla v době psaní zprávy používána 90 % hashrate v Ethereu. Aby dosáhla maximální návratnosti, mohla by tato služba být pozměněna tak, aby odrazovala od těžení konkurujících transakcí. Pokud by byla používána všemi těžaři, mohla by mít v důsledku moc cenzurovat transakce. Pokud by měla možnost zasáhnout do reorganizace blockchainu, stačila by polovina těžařů.

  Druhým problémem je, že i kdyby se Mallorymu podařilo vyprodukovat blok s extrahovaným 1 ETH, kterýkoliv jiný těžař může vytvořit alternativní blok a ukořistit MEV pro sebe. Tento tlak na přetěžování („re-mining”) bloků vede k fee snipingu2, který by v nejhorším případě znemožnil určení konečnosti transakce, a tedy schopnost použití proof of work k zabezpečení sítě.

  Tento typ protokolů umožňující MEV je díky použití UTXO v Bitcoinu hůře implementovatelný než v případě ethereovských účtů. Nicméně v CTV meetingu Jeremy Rubin poznamenal, že rekurzivní kovenanty by usnadnily implementaci systémů založených na účtech i nad bitcoinovými UTXO. Pravděpodobnost, že by MEV představovalo budoucí hrozbu v Bitcoinu, by tak byla zvýšena.

  V odpovědi na souhrn od /dev/fd0 navrhl vývojář ZmnSCPxj, abychom přijímali pouze takové mechanismy, které by vedly k protokolům navrženým pro maximální míru soukromí v blockchainu. Těžaři by tak neměli přístup k informacím potřebným k provedení MEV. V době psaní tohoto zpravodaje nebyly do emailové skupiny poslány další odpovědi, ale z reakcí na Twitteru i jinde lze vidět, že vývojáři stále více zvažují dopad MEV na design bitcoinových protokolů.

Vybrané otázky a odpovědi z Bitcoin Stack Exchange

Bitcoin Stack Exchange je jedním z prvních míst, kde hledají přispěvatelé Optechu odpovědi na své otázky a kde – najdou-li volnou chvíli – pomáhají zvědavým či zmateným uživatelům. V této měsíční rubrice nabízíme některé z otázek a odpovědí, které obdržely vysoký počet hlasů.

Vydání nových verzí

Vydání nových verzí populárních bitcoinových infrastrukturních projektů. Prosíme, zvažte upgrade či pomoc s testováním.

 • Core Lightning 0.11.1 je vydání s opravou chyby, která způsobovala zbytečné zveřejnění transakce jednostranného uzavření kanálu, a jiné, nesouvisející chyby způsobující pády C-Lightning uzlu.

 • LND 0.15.0-beta.rc3 je kandidátem na vydání příští verze tohoto oblíbeného LN uzlu.

Významné změny v kódu a dokumentaci

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs) a Lightning BOLTs.

 • Bitcoin Core #20799 odstraňuje podporu verze 1 přeposílání kompaktních bloků („compact block relay”), která umožňovala rychlejší a datově efektivnější přeposílání bloků a transakcí spojením, která nepodporovala segwit. Verze 2 zůstává aktivní a umožňuje rychlé a efektivní přeposílání spojením, která segwit podporují.

 • LND #6529 přidává příkaz constrainmacaroon, který umožňuje omezit práva existujícího autentizačního tokenu (macaroon). Dříve bylo potřeba vytvořit nový macaroon.

 • LND #6524 navyšuje číslo verze zálohovacího schématu aezeed z 0 na 1. V případě budoucí obnovy prostředků ze zálohy aezeedu to indikuje, že by měl software hledat taprootové výstupy.

Zvláštní poděkování

Kromě pravidelných přispěvatelů do našeho zpravodaje chceme tento týden obzvláště poděkovat Jeremy Rubinovi za poskytnutí podrobností o MEV. V případě chyb či opomenutí spadá zodpovědnost zcela na nás.

Poznámky a vysvětlivky

 1. kovenanty jsou druhem kontraktu, který povoluje poslat bitcoin pouze za předem daných podmínek, např. pouze na jednu z vyjmenovaných adres. Rekurzivní kovenanty umožňují platbu pouze na sebe sama. 

 2. fee sniping se objevuje, pokud těžař záměrně přetěžuje („re-mine”) jeden nebo více předešlých bloků, aby si osvojil poplatky od původního těžaře.