Tento týden popisujeme pokusy vývojářů pracujících na tichých platbách a připojujeme naše pravidelné rubriky se souhrnem vydání nových verzí a významných změn v populárních bitcoinových infrastrukturních projektech.

Novinky

  • Experimenty s tichými platbami: jak jsme popsali ve zpravodaji č. 194 (angl.), tiché platby („silent payments”) umožňují provést platbu veřejnému identifikátoru („adrese”), aniž by existoval veřejný záznam, že tato adresa nějakou platbu obdržela. Tento týden poslal vývojář w0xlt příspěvek do emailové skupiny Bitcoin-Dev s návodem na vytváření tichých plateb na signetu pomocí experimentální implementace v Bitcoin Core. Několik dalších vývojářů včetně autorů populárních peněženek debatovalo o detailech návrhu včetně jeho formátu adres.

Vydání nových verzí

Vydání nových verzí populárních bitcoinových infrastrukturních projektů. Prosíme, zvažte upgrade či pomoc s testováním.

  • HWI 2.1.1 opravuje dvě drobné chyby postihující zařízení Ledger a Trezor a přidává podporu pro Ledger Nano S Plus.

  • LND 0.15.0-beta.rc3 je kandidátem na vydání příští verze tohoto oblíbeného LN uzlu.

Významné změny v kódu a dokumentaci

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs) a Lightning BOLTs.

  • BTCPay Server #3772 umožňuje uživatelům provést test před vydáním ostré verze aktivací experimentálních funkcí.

  • BTCPay Server #3744 přidává možnost exportu transakcí v CSV nebo JSON.

  • BOLTs #968 přidává výchozí TCP porty uzlů používající Bitcoin testnet nebo signet.